Biografi Hamzah al-Fansuri - Ulama Sufi dan Sastrawan Abad ke-16

Syekh Hamzah Fansyuri
Makam Syekh Hamzah Fansyuri
Hamzah al-Fansuri atau dikenal juga sebagai Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Ia merupakan tokoh Sastrawan Pujangga Lama dengan beberapa karyanya seperti Syarab al-'Asyiqin (Minuman Para Pecinta) dan Asrar al-'Arifin (Rahasia-rahasia para Gnostik).

Hamzah al-Fansuri lahir di Indonesia. Meskipun nama 'al-Fansuri' sendiri berarti 'berasal dari Barus' (sekarang berada di provinsi Sumatera Utara) ada pula sarjana yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibukota lama kerajaan Siam. Hamzah al-Fansuri lama berdiam di Aceh. Ia terkenal sebagai penganut aliran wahdatul wujud. Dalam sastra Melayu ia dikenal sebagai pencipta genre syair. A. Teeuw menyebutnya sebagai Sang Pemula Puisi Indonesia.


Karya-karyanya

Puisi

Syair Hamzah Fansuri terdiri atas 13-21 bait. Setiap bait terdiri atas empat baris, yang berima a-a-a-a. Pada umumnya jumlah kata tiap baris ada empat, meskipun terdapat pengecualian. Syair Hamzah al-Fansuri banyak terpengaruh puisi-puisi Arab dan Persia (seperti rubaiyat karya Umar Khayyam), namun terdapat perbedaan. Rima rubaiyat adalah a-a-b-a, sedangkan Hamzah al-Fansuri memakai a-a-a-a.

Dari segi tema setiap syair yang dikarang Hamzah al-Fansuri membahas salah satu aspek tasawuf yang dianut oleh sang penyair itu.

A Teeuw menyebutkan bahwa Hamzah Fansuri memperkenalkan individualitas, hal yang sebelumnya tidak dikenal dalam sastra Melayu lama. Dia juga memperkenalkan bentuk puisi baru untuk mengekspresikan diri. Inovasi lain adalah pemakaian bahasa yang kreatif. Hamzah Fansuri tidak segan-segan meminjam kata-kata dari bahasa Arab dan Persia dalam puisinya.


Daftar puisi
  • Syair Burung Unggas
  • Syair Dagang
  • Syair Perahu
  • Syair Si Burung pipit
  • Syair Si Burung Pungguk
  • Syair Sidang Fakir

Prosa
  • Asrar al-Arifin
  • Sharab al-Asyikin
  • Zinat al-Muwahidin

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Hamzah_al-Fansuri